Als liefde voor coachen en de passie voor de kinderopvang samen komen krijg je de functie "Pedagogische Beleidsmedewerker / Coach.

Na 7 jaar bemiddelingsmedewerkster te zijn geweest voor een gastouderbureau en tot heden het runnen van mijn eigen kleinschalig kinderopvang "Liza's Home" ga ik daarnaast een nieuwe uitdaging aan om pedagogische medewerkers op (kleinschalig) kinderdagverblijven te coachen. 
 
Sinds 1 januari 2019 moet er vanuit de wet IKK bij iedere kinderopvang in Nederland een pedagogisch coach in dienst zijn. Dat zijn dus de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvangen, de Brede School en ook het gastouderbureau. Deze functie is opgenomen in de CAO Kinderopvang.
Lees hieronder wat ik jou en je opvang kan aanbieden!

Pedagogisch Coach nodig?

Zoek je de balans tussen datgene wat mag groeien en ontwikkelen en datgene wat al krachtig is. 

Kindercoaching

Ontdekken wat de kwaliteiten en talenten van jou kind is, 
en zelfvertrouwen en zelfkennis gaat opdoen?

Reacties van tevreden klanten:

Andrea van Chubby Cheeks Kinderopvang: 

Je kan zien dat Liza een passie heeft voor de branche kinderopvang, ze weet heel veel. Werkt snel, is nauwkeurig en zorgvuldig in haar werk. Daarnaast is ze betrouwbaar wat belangrijk is voor onze samenwerking met Chubby Cheeks Kinderopvang