Een pedagogisch coach nodig voor jouw kinderdagverblijf?

Naast het coachen bij Liza's Coaching run ik al vanaf 2011 een kleinschalig kinderopvang Liza's Home en ben ik tot 2021 werkzaam geweest als bemiddelingsmedewerkster bij een gastouderbureau in Lelystad. Één van de taken bij het gastouderbureau was het faciliteren van inzicht, leren en ontwikkelen bij gastouders.

Sinds 1 januari 2019 moet er vanuit de wet IKK bij iedere kinderopvang in Nederland een pedagogisch coach in dienst zijn. Dat zijn dus de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvangen, de Brede School en ook het gastouderbureau. Deze functie is opgenomen in de CAO Kinderopvang. 

 
De wil, het verlangen, de motivatie en de houding van een pedagogisch medewerker spelen een belangrijke rol.  Een pedagogisch medewerker veroorzaakt zelf zijn eigen verandering. In coaching zoek je de balans tussen datgene wat mag groeien en ontwikkelen en datgene wat al krachtig is. 

Wat verwacht je van een pedagogisch coach? 

In het beroep pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je pedagogisch beleid en coach je de pedagogisch medewerker. Je observeert, analyseert en ontwikkelt ideeën om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en je hebt een actieve rol in de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. 

Wat doet een pedagogische coach? 

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. 

Is dit iets voor jouw kinderdagverblijf?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op en dan kijken wij wat er mogelijk is.


Compananny Bachzaal Amsterdam: 

Liza is een erg fijne dame. Ze gaat liefdevol met de kinderen om, is flexibel en denkt mee in oplossingen. 


Contact

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met Liza

Twijfel je nog, maar vind je het best spannend om kennis te maken, dan nodig ik je uit om om een gratis en vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek in te plannen. 

Ik begrijp heel goed dat je niet zomaar ineens met iemand wilt samenwerken. Je wilt eerst even kijken of het klikt, niet waar!? 
 
Voor mij geldt hetzelfde: ik werk alleen met een kinderdagverblijf samen als het goed voelt. En als ik met zekerheid kan zeggen samen kunnen wij het traject aan.

 

Via onderstaand systeem kun je gemakkelijk en vrijblijvend een afspraak inplannen op een moment dat voor jou het beste uitkomt.