Een waaier vol pedagogische 
en didactische inzichten

De waaier staat vol inspiratie voor iedereen die met kinderen werkt. 
Door regelmatig te reflecteren op je eigen handelen en met je collega’s te praten over het werk, 
lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het pedagogisch werk.
Je leest wat de 4 pedagogische basisdoelen en 6 interactievaardigheden zijn en welke vragen je kunt bespreken. 

Kinderen hebben de behoefte aan interessante speel-leer activiteiten met de juiste mindset om steeds meer grip op hun wereld te krijgen.
Een kort stappenplan om tot leuke activiteiten te komen, is ook opgenomen in de waaier.


Daar waar ‘kind’ staat kun je natuurlijk ook ‘leerling’ of ‘jeugdige’ lezen.