Een pedagogisch coach nodig voor jouw kinderopvang?

Naast het coachen bij Liza's Coaching run ik al vanaf 2011 een kleinschalig kinderopvang Liza's Home en ben ik tot 2021 werkzaam geweest als bemiddelingsmedewerkster bij een gastouderbureau in Lelystad. Één van de taken bij het gastouderbureau was het faciliteren van inzicht, leren en ontwikkelen bij gastouders.

Sinds 1 januari 2019 moet er vanuit de wet IKK bij iedere kinderopvang in Nederland een pedagogisch coach in dienst zijn. Dat zijn dus de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvangen, de Brede School en ook het gastouderbureau. Deze functie is opgenomen in de CAO Kinderopvang. 

 
De wil, het verlangen, de motivatie en de houding van een pedagogisch medewerker / gastouder spelen een belangrijke rol.  Een pedagogisch medewerker / gastouder veroorzaakt zelf zijn eigen verandering. In coaching zoek je de balans tussen datgene wat mag groeien en ontwikkelen en datgene wat al krachtig is. 

Wat verwacht je van een pedagogisch coach? 

In het beroep pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je pedagogisch beleid en coach je de pedagogisch medewerker. Je observeert, analyseert en ontwikkelt ideeën om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en je hebt een actieve rol in de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. 

Wat doet een pedagogische coach? 

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. 

Is dit iets voor jouw kinderdagverblijf of gastouderbureau?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op en dan kijken wij wat er mogelijk is.


Een pedagogisch coach nodig voor jouw organisatie?

Naast het coachen bij Liza's Coaching run ik al vanaf 2011 een kleinschalig kinderopvang Liza's Home en ben ik tot 2021 werkzaam geweest als bemiddelingsmedewerkster bij een gastouderbureau in Lelystad. Één van de taken bij het gastouderbureau was het faciliteren van inzicht, leren en ontwikkelen bij gastouders.

Sinds 1 januari 2019 moet er vanuit de wet IKK bij iedere kinderopvang in Nederland een pedagogisch coach in dienst zijn. Dat zijn dus de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvangen, de Brede School en ook het gastouderbureau. Deze functie is opgenomen in de CAO Kinderopvang. 

 
De wil, het verlangen, de motivatie en de houding van een pedagogisch medewerker spelen een belangrijke rol.  Een pedagogisch medewerker / gastouder veroorzaakt zelf zijn eigen verandering. In coaching zoek je de balans tussen datgene wat mag groeien en ontwikkelen en datgene wat al krachtig is. 


Farnoesh van Kinderdagverblijf de (B)engeltjes uit Utrecht

''Sinds ik ben begonnen met m’n kinderdagverblijf, werk ik samen met Liza als onze pedagogische coach. Wat ik vooral fijn vind, is dat Liza naast dat ze goed is in het coachen en bruikbare tips geeft, vooral heel menselijk is. Ze is altijd bereikbaar en als ik ergens niet uitkom, stuur ik haar een appje en vaak hangen we dezelfde dag nog aan de lijn en weet ze me gerust te stellen''