Liza's Coaching

Werkwijze 

1. Kennismaking
Kennismaking is vrijblijvend  en gratis en is in principe per telefoon.
Heb je er een goed gevoel bij, dan kunnen we een vervolgafspraak maken voor een intakegesprek.

2. Intakegesprek
Het intakegesprek heeft als doel om er achter te komen wat je concrete hulpvraag of wens is en om een duidelijk beeld te krijgen van jou. Ter voorbereiding van het gesprek stuur ik je een intakeformulier per mail. Die gaan we ook bespreken tijdens onze intake.

3. Coaching traject
Het coaching traject is vaak kortdurend van aard. In de eerste coachsessie zal ik vooral kennis maken wie ben je. De daaropvolgende sessies zullen als doel hebben om aan de concrete hulpvraag of wens te werken. Samen met jou gaan we onderzoeken wat voor behoefte er is. Tijdens het coaching traject maak ik gebruik van verschillende methodieken en werkvormen, hierbij kijk ik wat het beste past. Ik wandel veel bij mijn trajecten.

4. Contact met derden
Indien gewenst kan ik ook gesprekken voeren met derden.

5. Evaluatie
Na ongeveer drie sessies zal er een evaluatie plaatsvinden en bekijken of er nog meerdere sessies nodig zijn. Aan het eind van een coaching traject volgt er nog een eindgesprek als afsluiting.